zlota-plaza

Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO

"ZŁOTA PLAŻA" W ŁAZACH

Regulamin niniejszy służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości dlatego też będziemy wdzięczni za jego przestrzeganie.

 1. Goście przebywający na terenie Ośrodka Złota Plaża korzystają z jego infrastruktury , wyposażenia i sprzętu bezpłatnie z wyłączeniem sauny.
 2. Okres pobytu zaczyna się od godziny 14:00 w dniu przyjazdu , a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 06:00
 3. Opłaty za pobyt oraz sprawy związane z zameldowaniem należy dokonać w dniu przyjazdu do ośrodka w recepcji.
 4. Osoby niezameldowane w ośrodku mogą przebywać na terenie od godz. 08:00 do 22:00 po uprzednim zgłoszeniu w recepcji ośrodka .
 5. Na terenie ośrodka znajdują się 2 parkingi samochodowe (dozorowane) dostępne dla gości. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego.
 6. Korzystanie z pralki dla wczasowiczów po uzgodnieniu i dokonaniu płatności w recepcji ośrodka.
 7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie rzeczy watościowych lub kosztowności na terenie obiektu.
 8. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju należy sprawdzić czy drzwi zostały zamknięte. W czasie pobytu nie ma obowiązku zostawiania klucza w recepcji. Koszt zgubionego klucza wynosi 50 zł.
 9. Goście ośrodka odpowiadają za wszystkie zniszczenia przedmiotów znajdujących się w pokoju, jeśli nie zrobili tego po ich stwierdzeniu. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub awarie w pokoju należy bezzwłocznie zgłosić w recepcji ośrodka.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania w pokojach grzałek, kuchenek elektrycznych i gazowych.
 11. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 12. Sprzątanie w pokojach odbywa się po uprzednim zgłoszeniu w recepcji.
 13. W przypadku rezygnacji gościa w czasie trwania pobytu ośrodek nie zwraca uiszczonych opłat .
 14. Dzieci przebywające na terenie Ośrodka powinny znajdować się pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów, którzy mają obowiązek sprawowania szczególnego nadzoru nad dziećmi.

Zadzwoń do nas

Ośrodek wypoczynkowy "Złota Plaża"
76-002 Łazy, ul. Leśna 16
tel. +48 94 318 29 26 (Recepcja 8.00-22.00)
tel. +48 42 632 01 08, +48 42 632 01 03 (Rezerwacje 8.00-16.00)